LA UNIVERSIDAD POPULAR DE VALÈNCIA ABRE EL ESPACIO SOCIOCULTURAL «PALAUET D’AIORA».